O mne

Mgr. Simona Šoltés Nazadová

Pomáham ľuďom pochopiť ich emócie

Počas svojich doterajších pracovných skúseností som dospela k názoru, že každý človek musí mať vyliečenú dušu, aby mohol normálne fungovať v reálnom živote. Vyštudovala som špeciálnu pedagogiku mentálne postihnutých, pracovala som so zdravými deťmi, s deťmi s problémovým správaním, s rómskym etnikom a s ľuďmi s poruchami správania. Venujem sa rôznym druhom terapie, arteterapií, hrovej a rodinnej terapií a kognitívno-behaviorálnej terapií. Pracujem s deťmi, s dospievajúcimi a dospelými. Absolvovala som niekoľko odborných seminárov, workshopov a dlhodobých výcvikov.

Odborné znalosti

• Vysokoškolské vzdelanie II.stupňa, Prešovská univerzita v Prešove, odbor: špeciálna pedagogika

• Podpora psychickej odolnosti detí a dospelých-Terapeutické karty Reziliencia

• Arteterapia, Inštitút vzdelávania v arteterapii, Terra therapeutica , v rozsahu 260 hodín

• Terapia hrou a rodinná terapia, Inštitút rodinnej terapie, v rozsahu 90 hodín

• Rodinná doska, Inštitút rodinnej terapie, Martin

• Dlhodobý výcvik , ABC inštitút v KBT terapii, Kognitívno-behaviorálna terapia 4 ročný výcvik

A rôzne odborné workshopy a semináre

Pracovné skúsenosti

Mám skúsenosti s prácou v rôznych typoch zariadení. Pracovala som s deťmi v materskej škole, v reedukačnom centre som sa prevažne orientovala na problémové správanie klientov, v základnej škole som pôsobila ako vychovávateľka a školská špeciálna pedagogička.. Vo svojej praxi som sa stretla s naozaj rôznymi prípadmi a životnými ranami. Preto som svoje ďalšie smerovanie upriamila na terapie a liečebný proces. Touto cestou chcem sprevádzať ľudí s ich problémom a snažiť sa nastaviť spoločne ich cieľ, na uzdravenie duše.

chevron-rightmenu-circlecross-circle